โปรแกรม Calc

 

โปรแกรม Calc แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นสูตร ไม่ได้แสดงผลเป็นผลลัพธ์การคำนวณ 

การที่โปรแกรมไม่แสดงผลออกมาเป็นคำตอบของการคำนวณนั้น เพราะรูปแบบการแสดงผลลัพธ์จากสูตรคำนวณได้ถูกตั้งค่าต่างไปจากค่าเริ่มต้น ของระบบ

รูปภาพ
รูปประกอบ
ส่วนของการปรับค่าโปรแกรมให้สามารถแสดงผลลัพธ์ของสูตรออกมาเป็นตัวเลขได้เหมือนเดิม สามารถทำได้ดังนี้
 • ที่เมนูหลักเลือก Tools > Options
รูปภาพ
 • เลือก OpenOffice.org Calc - View ที่ Display ให้คลิกเอาเครื่องหมายที่ Formula ออก
รูปภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้
รูปภาพ

3 ความคิดเห็น:

 1. ----------------------------------------------------------------------------
  จะปัดเศษทศนิยมใน calc ได้อย่างไร
  ----------------------------------------------------------------------------
  1.ที่เมนูหลักเลือกไปที่ Format > Cells ไปที่ tab Number
  2.ที่ Category เลือก Number
  3.ที่ Options Decimal places เลือกจำนวนเลขหลังทศนิยมว่ากี่หลัก กด OK

  ตอบลบ
 2. -----------------------------------------------------------
  การแทรกสัญลักษณ์พิเศษสามารถทำได้โดย
  ----------------------------------------------------------
  1.ไปที่เมนู Insert เลือก Special Character
  2.ในส่วนของ Font สามารถเลือกแทรก Character ได้ตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม OK

  เราสามารถปรับขนาดของ Special Character ได้เหมือนกับการปรับขนาด Font เลือกเมนู Format > Cell ไปที่แท็ป Font แล้วปรับขนาดตามต้องการ

  ตอบลบ
 3. --------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------
  เปิดเอกสารที่ทำจาก excel ด้วย calc แล้วพบว่ารูปแบบของวันที่ไม่ตรง สามารถแก้ไขได้อย่างไร
  ------------------------------------------------------------------

  เนื่องจากโปรแกรม Calc ได้กำหมดให้ป้อนรูปแบบปีโดยใช้ ค.ศ. ในการกำหนดปีเท่านั้น เมื่อเอกสารที่ทำจาก Excel แล้วป้อนรูปแบบปีโดยใช้ พ.ศ. เมื่อนำมาเปิดใน Calc Calc จะเห็นเป็นปี ค.ศ. และเมื่อกำหนดให้แสดงปีแบบ พ.ศ. ปีก็จะเปลี่ยนไป วิธีการตั้งค่าปีที่ถูกต้องคือ เปลี่ยนจากการป้อนแบบปี พ.ศ. เป็นการป้อนแบบปี ค.ศ. แล้วจึงทำการเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงผลของปี โดยสามารถทำได้ด้งนี้

  ทำการเปลี่ยนรูปแบบของการป้อนค้าปีให้เป็น ค.ศ. ก่อน
  เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้ว ให้เลือก Cell ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบของปีให้เป็น พ.ศ.
  ไปที่เมนู Format > Cell > Tab Numbers ที่ Category เลือก Date ที่ Format เลือกรูปแบบวันที่ที่ต้องการ ในตัวอย่างเลือก 31/12/2542 จากนั้นกด OK
  ให้ใส่วันที่ที่ต้องการลงไป โดยให้ป้อนปีแบบ ค.ศ. ตัวอย่างคือ 31/12/07 ผลที่ออกมาคือ 31/12/2550 แต่ถ้าหากป้อนปีแบบ พ.ศ. ตัวอย่างคือ 31/12/2550 ผลที่ออกมาคือ 31/12/3093

  ตอบลบ