คั้งค่า D-Link ให้เป็นแบบ PPPoE Mode เพื่อใช้งาน Internet หรือ Switch เพื่อแชร์ Internet


ตั้งค่า D-Link DSL-2750U สำหรับ AIS, DTAC, TRUE, TRUE H, TOT, CAT

ตั้งค่า D-Link DSL-2750U สำหรับ AIS, DTAC, TRUE, TRUE H, TOT, CAT 

D-Link DSL-2730U และ DSL-2750U ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วหลุดบ่อย

ตั้งค่าความปลอดภัย และ เปลี่ยน รหัสผ่าน wifi tot (D-Link DSL-2730U)

วิธีการตั้งค่าการใช้งาน, ตั้งค่าความปลอดภัย, ตั้งค่า wireless settings และ เปลี่ยน รหัสผ่าน wifi tot  ยี่ห้อ D-Link DSL-2730U 

white balance ในการถ่ายภาพ event ตอนกลางคืน

ตั้งค่า white balance อย่างไรครับ ในการถ่ายภาพ event ตอนกลางคืน- งานที่ไม่มีไฟ follow มีแต่ไฟ spot light ให้ใช้ wb: แบบ tungsten light
- งานที่มีไฟส่อง follow ให้ใช้ wb: auto หรือ daylight ในบางงาน

ไม้ขีดไฟ 1,700K
เทียนไข 1,850K
หลอดไฟทังสเตน 40 วัตต์ 2,650K
หลอดไฟทังสเตน 75 วัตต์ 2,820K
หลอดไฟทังสเตน 100 วัตต์ 2,900K
หลอดไฟทังสเตน 200 วัตต์ 2,980K
หลอดไฟทังสเตน 1000 วัตต์ 2,990K
หลอดไฟทังสเตน 3200K (ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์) 3,200K
Studio tungsten lamp 3,350K
Photoflood lamp 3,400K
Daylight blue photoflood lamp 4,800K
Carbon arc lamp 5,000K
High-intensity sun arc lamp 5,500K
Xenon arc lamp 6,420K
แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงขณะขึ้นหรือตก 2,000K
แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงหลังจากขึ้น 1 ชั่วโมง 3,500K
แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงในตอนสาย 4,300K
แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงในตอนบ่าย 4,300K
แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงทั่วไปในตอนเที่ยง 5,400K
แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงในฤดูร้อน 5,800K
แสงจากท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือ 6,000K
แสงจากดวงอาทิตย์ + แสงจากท้องฟ้า 6,500K
แสงจากท้องฟ้าเพียงอย่างเดียว 9,500K-30,000K

การถ่ายภาพ CONCERT

การถ่ายภาพ CONCERT