ตั้งค่าความปลอดภัย และ เปลี่ยน รหัสผ่าน wifi tot (D-Link DSL-2730U)

วิธีการตั้งค่าการใช้งาน, ตั้งค่าความปลอดภัย, ตั้งค่า wireless settings และ เปลี่ยน รหัสผ่าน wifi tot  ยี่ห้อ D-Link DSL-2730U เปลี่ยน รหัสผ่าน wifi tot

ตั้งค่าความปลอดภัย และเปลี่ยน รหัสผ่าน wifi tot

1. เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ เข้ากับ D-Link DSL 2730U ผ่านสาย Lan หรือ ผ่านเครือข่าย wireless (ชื่อ default wireless network : DLink) เปิด web browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ “192.168.1.1″ หน้า Login ของ router จะปรากฎขึ้นมาตามภาพด้านล่าง ให้ป้อน username : admin และ password : tot แล้วกด “enter”
dlink dsl 2370u
2. ในหน้าถัดไป ให้เลือก advanced setup เพื่อเข้าสู่หน้า user interface ของ router
3. บนแถบเมนูด้านบนสุด ให้เลือก advanced จากนั้น เลือก “Wireless basic” เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของเครือข่าย wireless ของคุณ โดยผม แนะนำให้ เปลี่ยนชื่อเครือข่าย wireless ใหม่ ตามที่คุณต้องการ (ไม่ควรใช้ชื่อ Default : DLink) จากนั้นกด “apply”
ตั้งค่า wireless
4. ให้เข้าไปที่ advanced อีกครั้ง แล้วเลือก “Security Settings” เพื่อตั้งค่าความปลอดภัย และ รหัสผ่าน wireless  โดยให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุด แล้วตั้งค่าดังต่อไปนี้
- Security Mode : WPA-Personal
- WPA-Mode : WPA2 (only)
- WPA Passphrase : ป้อนรหัสผ่าน wireless ที่ต้องการลงไป ควรมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร (มีทั้งตัวเลข, ตัวอักษร และอักขระพิเศษ)
WPA/WAPI Encryption : TKIP + AES
จากนั้นกด “apply” เพื่อยืนยันการตั้งค่าทั้งหมด 
5. เพื่อความปลอดภัยของ เครือข่าย wireless ที่เพิ่มมากขึ้น คุณอาจตั้งค่ากรอง MAC Address เพื่ออนุญาตให้เฉพาะ คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่รับสัญญาณ wireless ประเภทอื่นของ เฉพาะบางบุคคลเท่านั้น ให้เข้าไปที่ Advanced > Mac Filtering แล้วตั้งค่าดังนี้ครับ
- คลิ๊กเลือกหน้า “Enable Wireless Mac Filtering”
- บรรทัดถัดไป เลือก “Only ALLOW computers listed to access wireless network”
- คลิ๊กเลือก “add” และป้อน Mac Address ของ อุปกรณ์ที่อนุญาตให้เชื่อมต่อลงไป 
- กด Apply เพื่อยืนยันการตั้งค่าทั้งหมด
6. เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน Router : เลือก Maintenance > Access Controls > Account Password ป้อนรหัสผ่านเดิมเข้า router (tot) และ รหัสผ่าน router ใหม่ ลงไปสองครั้ง แล้วกด apply เพื่อยืนยัน ครับ
รหัสผ่าน router
เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ wireless network ที่มีความปลอดภัย ยากต่อการถูก hack wireless และแอบเข้ามาใช้งาน ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น