ตั้งค่า D-Link DSL-2750U สำหรับ AIS, DTAC, TRUE, TRUE H, TOT, CAT

ตั้งค่า D-Link DSL-2750U สำหรับ AIS, DTAC, TRUE, TRUE H, TOT, CAT 

1. เปิด IE/Firefox/Chrome

 • พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter
 • พิมพ์ Password = admin
 • พิมพ์ Validate Code ตามรูปด้านล่าง
 • คลิก LoginD-Link_DSL-2750U_Setting_(1).png
2. เริ่มตั้งค่า 3G
 • คลิก 3G Internet Setup
 • คลิก Add
D-Link_DSL-2750U_Setting_(2).png
3. ตั้งค่าเครือข่ายตามซิมที่ใช้
 • คลิก Enable USB Modem
 • ตั่งค่า
  • ซิม True ตั้งค่า User Name = true, Password = true, APN = internet, Dial Number = *99#
  • ซิม True H ตั้งค่า User Name = true, Password = true, APN = hinternet, Dial Number = *99#
  • ซิม AIS ตั้งค่า User Name = ว่าง, Password = ว่าง, APN = internet, Dial Number = *99#
  • ซิม DTAC ตั้งค่า User Name = ว่าง, Password = ว่าง, APN = www.dtac.co.th, Dial Number = *99#
  • ซิม MyCAT ตั้งค่า User Name = ว่าง, Password = ว่าง, APN = catinternet, Dial Number = *99#
  • ซิม TOT ตั้งค่า User Name = ว่าง, Password = ว่าง, APN = internet, Dial Number = *99#
  • ซิม TOT Unlimited ตั้งค่า User Name = ว่าง, Password = ว่าง, APN = totnetsim, Dial Number = *99#
 • คลิก Dial on Demand(เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอัตโนมัติเมื่อใช้งาน)
 • เสร็จแล้วคลิก Save
D-Link_DSL-2750U_Setting_(3).png
4. ตรวจสอบสถานะการใช้งาน คลิก STATUS สามารถดูสถานะการเชื่อมต่อ, เวลาการเชื่อมต่อ และอื่นๆ
D-Link_DSL-2750U_Setting_(4).png
5. ตั้งค่า Wireless
 • คลิก Wireless Connection
 • คลิก Wireless Connection Setup Wizard
D-Link_DSL-2750U_Setting_(6).png
6. ตั้งค่า
 • ใส่ชื่อ Wireless ที่เราต้องการ ในช่อง Network Name (SSID)
 • คลิก Manual assign a network key
 • คลิก Use WPA encryption ...
 • คลิก Next
D-Link_DSL-2750U_Setting_(7).png
7. ใส่รหัสผ่าน Wireless ที่ต้องการ(8 หลัก) แล้วคลิก Next
D-Link_DSL-2750U_Setting_(8).png
8. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก Save
D-Link_DSL-2750U_Setting_(9).png
9. รอสักครู่
D-Link_DSL-2750U_Setting_(10).png
10. คุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจ
D-Link_DSL-2750U_Setting_(11).png
หมายเหตุ
 • เมื่อตั้งค่าเสร็จควร Reboot เครื่องทุกครั้งก่อนใช้งาน
 • ปกติ D-Link DSL-2750U จะใช้ ADSL เป็น Default WAN และ 3G เป็น Backup
 • การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าอย่างง่าย และเพียงพอต่อการใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น