คั้งค่า D-Link ให้เป็นแบบ PPPoE Mode เพื่อใช้งาน Internet หรือ Switch เพื่อแชร์ Internetพิมพ์ URL = 192.168.1.1 จากนั้นกด [enter] จะปรากฏหน้าจอ Login  โดยปกติ Username: admin / Password:admin

3. ระบบจะเข้ามายังหน้า หลักของ Quick Setup4. เลือกเมนู Advanced Setup -->WAN --> Click ปุ่ม [ADD]ตั้งค่าATM PVC Configuration
VPI : ของผู้ให้บริการ
VCI : ของผู้ให้บริการ
ตารางเปรียบเทียหาค่า VPI / VCI ของผู้ให้บริการ

เลือก Service Category : UBR Without PCR --> Click ปุ่ม [NEXT]5.เลือก
Connection Type: PPP Over Ethernet (PPPOE)
Encapsulation Mode : LLC
Click ปุ่ม  [NEXT]6.PPP Username and Password
กรอกรหัสผู้ใช้บริการ ของผู้ให้บริการ Internet รวมถึง Password (ถ้าจำไม่ได้โทรสอบถามทาง ISP ได้เลยครับ) --> Click ปุ่ม [NEXT]7. Enable IGMP Multicast, and WAN Service: Click เครื่องหมายถูกที่ Enable WAN Service
Service Name : ชื่อของ PVC ที่ใช้งาน ไม่ต้องเปลี่ยน  --> Click ปุ่ม [NEXT]8. สถานะการตั้งค่า
WAN Setup - Summary --> Click ปุ่ม [SAVE]9. Wide Area Network (WAN) Setup --> Click ปุ่ม [SAVE/Reboot]10. ตรวจสอบที่หน้าจอ Device Info เพื่อดูการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ ISP ว่าได้รับ WAN IP มาหรือยัง ถ้าได้จึงจะสามารถ ออก Internet ได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น