สารบัญบน blogger

การทำสารบัญบน blogger 
 
วิธีสร้าง blogger วิธีทำ blogspot 
โค้ดสำหรับติดตั้ง

<link rel="stylesheet" href="http://www.google.com/uds/solutions/dynamicfeed/gfdynamicfeedcontrol.css" type="text/css" media="screen" />
<script style="text/javascript" src="http://scriptabufarhan.googlecode.com/svn/trunk/daftarisiv2.js"></script>
<script src="http://ชื่อบล็อก.blogspot.com/feeds/posts/summary?max-results=9999&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script>
 หรือใช้โค้ด

<link rel="stylesheet" href="http://www.google.com/uds/solutions/dynamicfeed/gfdynamicfeedcontrol.css" type="text/css" media="screen" />
<script style="text/javascript" src="http://hackublox.googlecode.com/files/daftarisiv2.js"></script>
<script src="http://ชื่อบล็อก.blogspot.com/feeds/posts/summary?max-results=9999&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script>
ไม่ว่าจะใช้โค้ดแบบใดคุณจะต้องเปลี่ยน http://ชื่อบล็อก.blogspot.com เป็นบล็อกของคุณเอง

วิธีติดตั้งโค้ดใน Blogger
ให้สร้างบทความใหม่ หรือหน้าเว็บใหม่ขึ้นมา แล้ววางโค้ดใดโค้ดหนึ่งที่ได้เลือกไว้จากข้างต้นของและบันทึกบทความหรือหน้าเว็บ
การวางสคริปต์ในบทความหรือในหน้าเว็บนั้นคุณจะต้องคลิกที่แถบแก้ไข HTML ก่อนที่จะวางสคริปต์

วิธีสร้าง blog วิธีทำบล็อกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น