โปรแกรม CCleanerวิธีการลบไฟล์ขยะและเพิ่มประสิทธิภาพ Windows ด้วย CCleaner 2.15.815

CCleaner คือโปรแกรมสำหรับใช้ลบไฟล์ขยะและไฟล์ชั่วคราวต่างๆ ของวินโดวส์

ดาว์นโหลดที่ http://www.piriform.com/ccleaner/download

การติดตั้งโปรแกรม CCleaner
เมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ก็เริ่มติดตั้งกันเลย

1. ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ccsetup21x.exe ที่ดาวน์โหลดมา (x เป็นเวอร์ชัน = 4 หรือ 5 แล้วแต่ว่าดาวน์โหลดตัวไหนมา แนะนำให้ใช้ตัวใหม่ที่สุดครับ) จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Installer Language ดังรูปที่ 1
2. จากไดอะล็อกบ็อกซ์ Installer Language รูปที่ 1 ให้เลือกติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคลิก OK


รูปที่ 1 Installer Language

3. ในหน้าต่าง CCleaner v2.xx setup ดังรูปที่ 2 ให้คลิก Next


รูปที่ 2. CCleaner v2.xx setup

4.ในหน้าต่าง License Agreement ดังรูปที่ 3 ให้คลิก I Agree


รูปที่ 3. License Agreement

5. ในหน้าต่าง Choose Install Location ดังรูปที่ 4 ให้คลิก Next


รูปที่ 4. Choose Install Location

6. ในหน้าต่าง Install Options ดังรูปที่ 5 ให้เลือกอ็อปชันที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Install


รูปที่ 5. Install Options

7. ในหน้าต่าง Completing the CCleaner v2.xx Setup Wizard ดัวรูปที่ 6 ให้คลิก Finish


รูปที่ 6. Completing the CCleaner v2.xx Setup Wizard

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม CCleaner
เมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จก็เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม CCleaner ตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำการเปิดโปรแกรมโดยการดับเบิลคลิกที่ชอร์ตคัท CCleaner บนเดสก์ทอป ซึ่งจะได้หน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรม CCleaner ดังรูปที่ 7 ซึ่งเป็นหน้าการตั้งค่าการลบไฟล์ต่างๆ ของวินโดวส์ ซึ่งมี 4 หัวข้อ คือ Internet Explorer, Windows Explorer, System และ Advanced โดยในหน้านี้ให้เราเลือกค่าที่ต้องการลบตามความต้องการ


รูปที่ 7. Cleaner Windows

2. ให้คลิกที่แท็บ Applications จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 8 ซึ่งเป็นหน้าการตั้งค่าการลบไฟล์ของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ในส่วนนี้อาจจะแตกต่างกันไปในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนั้นๆ ให้เราเลือกค่าที่ต้องการลบตามความต้องการ


รูปที่ 8. Cleaner Applications

3. ให้คลิกที่ Issues จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 9 ซึ่งเป็นหน้าการตั้งค่าการหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการสแกน โดยจะมีอยู่ 2 หัวข้อ คือ Registry Integrity และ File Integrity ให้เราเลือกหัวข้อตามความต้องการ (แนะนำให้ใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดให้)


รูปที่ 9. Issues

4. ให้คลิกที่ Tools ซึ่งจะมี 2 หัวข้อย่อย คือ Uninstall และ Startup ดังรูปที่ 10 และ 11 ตามลำดับ

4.1 หน้าต่าง Uninstall ดังรูปที่ 10 จะแสดงโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งอยูภายในคเรื่อง และเราสามารถทำการ ยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม หรือ เปลียนชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ หรือ ลบรายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ออก ได้โดยการคลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการแล้วคลิกที่คำสั่งในด้านขวาของหน้าต่าง


รูปที่ 10. Uninstall

4.2 หน้าต่าง Startup ดังรูปที่ 11 จะแสดงโปรแกรมต่างๆ ที่เริ่มทำงานในพร้อมกับการสตารท์ระบบวินโดวส์ เราสามารถทำการ ลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการให้ทำกงานเมื่อสตารท์ระบบวินโดวส์ โดยการคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการแล้วคลิกคำสั่ง Delete Entry ในด้านล่างของหน้าต่าง


รูปที่ 11. Startup

5. เมื่อคลิกที่ Options จะได้หน้าต่างแสดงรายละเอียดของโปรแกรมดังรูปที่ 12


รูปที่ 12. About

6. ในหน้าต่าง Options ให้คลิกที่ Advanced เพื่อทำการตั้งค่าในขั้นสูง จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 13 จากนั้นทำการตั้งค่าตามความต้องการโดยการคลิกเลือกเชคบ็อกซ์หน้าหัวข้อที่ ต้องการให้มีเครื่องหมายถูกหากต้องการเลือกข้อนั้นให้ทำงาน


รูปที่ 13. Advanced

7. ในหน้าต่าง Options ให้คลิกที่ Custom เพื่อทำการตั้งค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 14 จากนั้นทำการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์โดยการคลิกที่ Add File หรือ Add Folder ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เลือกเป็นโฟลเดอร์นั้นโปรแกรมจะให้ยืนยันการลบ ให้คลิก Yes เพื่อยืนยัน


รูปที่ 14. Custome

8. ในหน้าต่าง Options ให้คลิกที่ Cookies เพื่อทำการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 15 จากนั้นทำการเลือกว่าจะไม่ลบคุกกี้ตัวไดบ้าง โดยการคลิกเลือกตัวที่ต้องการแล้วคลิกที่ลูกศรที่ชี้ไปทางด้านขวามือ


รูปที่ 15. Cookies

9. ในหน้าต่าง Options ให้คลิกที่ Settings เพื่อทำการตั้งค่าการทำงานของ CCleaner จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 16 จากนั้นทำการให้เลือกค่าตามความต้องการ โดยการคลิกเลือกเชคบ็อกซ์หน้าหัวข้อที่ต้องการให้มีเครื่องหมายถูกหากต้อง การเลือกข้อนั้นให้ทำงาน


รูปที่ 16. Options settings

10. เมื่อตั้งค่าต่างๆ เสร็จแล้ว ให้กลับไปยังหน้าเริ่มต้นโดยการคลิกที่ Cleaner จากนั้นคลิกปุ่ม Analyze เพื่อให้โปรแกรมทำการวิเคราะห์ระบบ รอจนกว่าการทำงานแล้วเสร็จ จะได้หน้าต่างที่มีลักษณะดังรูปที่ 17


รูปที่ 17. Analyze

11. ในหน้าต่าง Cleaner เมื่อการ Analyze แล้วเสร็จ ให้คลิดที่ปุ่ม Run Cleaner เพื่อทำการลบไฟล์ต่างๆ โดยโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าจะทำการลบข้อมูลอย่างถาวรดังรูปที่ 18 ให้ยืนยันการลบโดยการคลิก Yes


รูปที่ 18. Confirm

12. เมื่อโปรแกรมทำงานแล้วเสร็จก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาดไฟล์โดยรวมที่ทำการลบ และรายการของไฟล์ที่ทำการลบ ดังรูปที่ 19 ปิดโปรแกรมเพื่อจบการทำงาน


รูปที่ 19. Clean finished

การรันโปรแกรม CCleaner จาก Recycle Bin
นอกจากนี้แล้วยังสามารถรันโปรแกรม CCleaner โดยการคลิกขวาที่ Recycle Bin แล้วเลือก Run CCleaner ดังรูปที่ 20 ซึ่งจะทำการคลีนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรม


รูปที่ 20 CCleaner จาก Recycle Bin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น