เร่งความเร็ว firefox

เร่งสปีด firefox ท่องเว็บเร็วขึ้น
-------------------------------------


ให้พิมพ์ about:config ลงในช่อง url แล้วกด enter แล้วทำการแก้ค่างต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้างล่างนี้

network.http.max-connections = 64
network.http.max-connections-per-server= 20
network.http.max-persistent-connections-per-server= 10
network.http.pipelining = true
network.http.pipelining.maxrequests = 100
network.http.request.max-start-delay = 0
network.http.max-persistent-connections-per-proxy = 10
network.http.proxy.pipelining = true
network.http.proxy.version = 1.0

คลิกเม้าส์ขวาลงบนที่ว่าง เลือก integer
ให้พิมพ์ nglayout.initialpaint.delay   ทำการป้อนค่าให้มีค่าเป็น 0
------------------------------------------------------------------------
ปกติเมื่อเรียก Firefox ขึ้นมาตอนแรกมันจะช้า  มีวิธีทำให้ขึ้นมาเร็วได้
 -------------------------------------------------------------------------
โดยคลิกขวาที่ตัวไอค่อนสำหรับเปิด Firefox แล้วเลือก Properties แล้ว..
ตรง ช่อง Target: เติม /Prefetch:1 ลงไปท้ายสุด โดยเว้นช่องว่างไว้ 1 ช่อง ดูตัวอย่างกันเลย "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" /Prefetch:1

------------------------------------------------------------------

เร่งสปีด"เลื่อนหน้าจอ"กันดีกว่า

สำหรับ ทิป Firefox ที่นำมาฝากคุณผู้อ่านในวันนี้ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ใจร้อน ต้องการเลื่อหน้าจอเว็บให้เร็วขึ้นๆ กว่าเดิม ซึ่ง Firefox เข้าใจความต้องการตรงจุดนี้ของผู้ใช้ ว่าแล้วก็เลยเปิดช่องให้ปรับแต่งได้เหมือนเช่นเคย โดยขั้นตอนการปรับแต่งเพื่อเร่งเครื่องการทำงานของ Scroll หรือการเลื่อหน้าจอด้วยสกอลบ๊อกซ์ หรือลูกกลิ้งบนตัวเมาส์ มีดังนี้
 1. พิมพ์ คำสั่ง about:config ในแอดเดรสบาร์ของ Firefox
 2. ใน ช่อง Filter: พิมพ์ mousewheel.acceleration.start เมื่อพบดับเบิ้ลคลิ้กบนรายการนี้
 3. กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 3 สำหรับค่าความเร่งของการเลื่อนเมาส์
 4. มองหารายการ mousewheel.acceleration.factor แล้วดับเบิ้ลคลิ้กบนรายการนี้
 5. กำหนด ค่าให้เป็น 5 เพื่อบอกจำนวนเท่าของความเร็วที่ต้องการ
 ------------------------------------------------------------------

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 มิถุนายน 2556 05:51

  ปรับความเร็วในการแสดงหน้าเว็บให้เร็วขึ้น
  -------------------------------------------------------
  1. ให้พิมพ์ about:config ที่ช่องที่อยู่ หรือ address bar จากนั้น Enter
  2. จากนั้นให้ทำการค้นหาค่า preference name ต่อไปนี้
  network.http.pipeliningnetwork.http.proxy.pipelining

  network.http.pipelining.maxrequests

  3. โดยให้ดับเบิ้ลคลิกที่ network.http.pipelining ให้มีค่าเป็น true
  4. ดับเบิ้ลคลิกที่ network.http.proxy.pipelining ให้มีค่าเป็น true เช่นเดียวกัน
  5. ดับเบิ้ลคลิกที่ network.http.pipelining.maxrequests แล้วเซ็ตค่าให้เป็น 30
  6. จากนั้นคลิกขวาที่ว่างๆ ในหน้า about:config แล้วเลือก New > integer > และใส่ชื่อเป็น nglayout.initial.delay จากนั้นให้ระบุค่าลงไปเป็น 0(ศูนย์)

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5 มิถุนายน 2556 05:54

  ปรับแต่งไฟร์ฟ๊อกซ์ลดกินแรมเพิ่มหน่วยความจำ
  -------------------------------------------------------------

  เปิดไฟร์ฟ๊อกซ์ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์ about:config ที่ address bar แล้ว Enter
  จากนั้นให้คลิกขวาที่ว่าง แล้วเลือกเมนู New > Boolean
  แล้วพิมพ์ config.trim_on_minimize จากนั้นกด Enter
  เลือก True แล้วกด Enter หรือดับเบิ้ลคลิก config.trim_on_minimize ให้เป็น True แล้วรีสตาร์ทไฟร์ฟ๊อกซ์
  -----------------------------------------------------------------
  ลดการใช้แรมด้วยการจำกัดหน้าเพจไม่ให้เก็บลงหน่วยความจำ
  -----------------------------------------------------------------

  เปิดไฟร์ฟ๊อกซ์ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์ about:config ที่ address bar แล้ว Enter
  ในช่อง filter ให้พิมพ์ browser.sessionhistory.max_total_viewers จากนั้นกด Enter
  ให้เปลี่ยนค่าเป็น 0 เพื่อสั่งให้ไฟร์ฟ๊อกซ์หยุดการเก็บหน้าเพจ ที่เคยเยี่ยมชมหน่วยความจำ ทั้งนี้ค่าดีฟอลต์จะเป็น -1 นั่นคือการสั่งให้ไฟร์ฟ๊อกซ์เก็บหน้าเพจที่เคยเยี่ยมชมไปแล้ว ลงหน่วยความจำ
  เสร็จแล้ว รีสตาร์ทไฟร์ฟ๊อกซ์

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ5 มิถุนายน 2556 06:20

  เปิดโปรแกรม Firefox ในช่อง URL พิมพ์ about:config
  network.http.proxy.pipelining แก้ไขให้เป็น true
  network.http.pipelining.maxrequests = 20
  network.http.max-connections = 64
  network.http.max-connections-per-server = 20
  network.http.max-persistent-connections-per-proxy = 10
  network.http.max-persistent-connections-per-server = 10
  network.http.request.max-start-delay = 0
  network.http.proxy.version = 1.0
  คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง เลือก New แล้วเลือก Integer ให้ใส่ชื่อเป็น nglayout.initialpaint.delay จากนั้นกด Enter ให้เราใส่ค่า Value ตรงนี้ให้ใส่ค่าเป็น 0

  ตอบลบ