โปรแกรมเร่งเปิดหน้าเว็บ Google Web Accelerator

โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Google Web Accelerator ทำหน้าที่ในการช่วยให้คุณ Download Web pages ได้เร็วขึ้น สามารถ Download ตัว Setup ได้ที่ http://webaccelerator.google.com/


คลิกเพื่อดูภาพขนาดจริง


เมื่อ Download เรียบร้อยแล้วก็จะได้ตัว Setup หน้าตาแบบนี้ให้ Double Click ที่ไอคอนดังกล่าว เพื่อเริ่มต้นทำการ Install จะมีหน้าต่างเตือนว่าเรากำลังจะทำการ Run ไฟล์นี้ เพื่อยืนยันให้ตอบ Run (บางเครื่องก็ไม่มีการถามในขั้นตอนนี้)หน้าแรกของการ Install คลิก Next >ถัดมาจะเป็นการบอกเงื่อนไข ข้อตกลง ในการใช้โปรแกรมดังกล่าว คลิก I Agree >หน้าต่อไปก็เป็นการบอกถึงนโยบาย ... ให้ติ๊กถูกในช่องด้านล่าง แล้ว คลิก Next >โปรแกรมก็จะทำการ Install ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทีนี้ก็มาถึงหน้าสุดท้ายของการ Setup จะมีให้เลือก 2 อย่าง- Please close my Internet Explorer and Firefox windows for me and run Google Web Accelerator.
หากเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมดังกล่าวจะทำการปิด web browser ที่เราเปิดไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer หรือ Firefox แล้วเริ่มการใช้งาน Google Web Accelerator

- I will close my Internet Explorer and Firefox windows and run Google Web Accelerator later.
หากเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมดังกล่าวจะไม่ทำการปิด web browser ที่เราเปิดไว้ และโปรแกรม Google Web Accelerator จะเริ่มทำงานในภายหลัง

คลิก Finish

เมื่อเรา Install สำเร็จ จะมีหน้าต่างแสดงให้รู้ว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Install โดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะมีการบอกถึงวิธีใช้งานบอกอยู่ด้วย (ในที่นี้ตอนสุดท้ายผมเลือกให้เริ่มทำงานทันที จะเห็นได้ว่ามี แถบเพิ่มขึ้นมาบอกถึงเวลาที่ลดไปในการโหลดหน้าเวบต่าง ๆ และจะมี Icon เพิ่มขึ้นที่ Task bar มุมขวาล่าง)

คลิกเพื่อดูภาพขนาดจริง
ต่อไปเราก็มา เซตค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมโดยการคลิกขวาที่ Icon ดังกล่าว ตรง Task bar มุมขวาล่าง แล้วเลือก Preferences...โปรแกรมจะทำการเปิด Web browser ขึ้นมาที่หน้า Preferences คุณสามารถเซ็ตค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

คลิกเพื่อดูภาพขนาดจริง


- Internet Connection เลือกว่าคุณใช้ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใด
>> Dialup ใช้แบบ Modem 56Kbps ธรรมดา
>> DSL ใช้แบบ ADSL ต่าง ๆ
>> Cable Modem / T1 ใช้แบบ Cable Modem หรือ T1

- Prefetching Pages แบ่งออกเป็น 2 ตัวเลือก
>> Enable prefetching จะทำให้โหลดเวบเพจเร็วขึ้น (ควรเลือก)
>> ตัวเลือกด้านล่างหากเลือกไว้ โปรแกรมจะมีการทำ Highlight ใน Links ที่เคยทำการ Prefetch มาแล้ว (ไม่จำเป็นต้องเลือก)

- Cached Pages เลือกว่าคุณต้องการให้โปรแกรมทำอย่างไรกับ เวบเพจที่เคยโหลดมาแล้วและเก็บไว้ที่ Cache
>> Always check for newer versions (Recommended) โปรแกรมจะทำการเช็คใหม่ทุกครั้ง
>> Check for newer versions if the content is likely to change โปรแกรมจะทำการเช็คเมื่อเวบเพจมีการเปลี่ยนแปลง
>> Never check for newer versions โปรแกรมจะไม่ทำการเช็คใดใด

- Clear Your History คลิกที่ปุ่ม Clear History เพื่อทำการเคลียร์ History ของ Web browser

- Don't Accelerate These Sites พิมพ์รายชื่อเวบไซต์ที่ไม่ต้องการให้โปรแกรมดังกล่าวช่วยโหลด

หลังจากเซ็ตค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วให้คลิก Save Preferences

เราสามารถดู Performance Statistics ว่าเราลดเวลาในการโหลดเวบเพจทั้งหมดไปเท่าไหร่ ได้โดยการคลิกขวาที่ Icon ตรง Task bar แล้วเลือก Performance Data...หัวข้อ Help มีไว้สำหรับดูข้อมูลของโปรแกรม รวมทั้งการช่วยเหลือต่าง ๆ

หัวข้อ Stop Google Web Accelerator มีไว้สำหรับหยุดการทำงานของโปรแกรม Google Web Accelerator

ทีนี้เรามาลองทดสอบว่าโปรแกรมทำงานได้ดีขนาดไหนโดยลองโหลดเวบเพจหน้าที่เรา คิดว่าโหลดนาน ๆ และเมื่อเปิดไปได้สักพักเราก็มาลองดูว่าเราสามารถลดเวลาในการโหลดเวบเพจไป ได้มากเท่าไหร่ได้โดยการคลิกขวาที่ Icon ตรง Task bar แล้วเลือก Performance Data...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น