ต่ออายุการใช้งาน shareware1.
ให้คลิกปุ่ม Start -> Run
2.
พิมพ์คำสั่ง regedit เพื่อเปิดโปรแกรม Registry Editor ขึ้นมา
3.
คลิก File -> Export เพื่อทำสำเนาข้อมูล Registry ของวินโดวส์
4.
จะมีหน้าต่างเพื่อบันทึกไฟล์ ขึ้นมาในช่อง save in : เลือกเป็น My Documents คลิ๊กเลือก All ตรงกรอบ Export range

จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ในช่อง File Name : *. reg (ตั้งชื่ออะไรก็ได้ ในที่นี้ขอสมมุติชื่อว่า Crack )
File of type : Registraration File (*.reg) แล้วกด Save
5.
เมื่อครบกำหนดตามระยะการใช้งานโปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานได้
6.
ให้ไปที่ Start -> Run พิมพ์คำสั่ง regedit เพื่อเปิดโปรแกรม
7.
จากนั้นไปที่ File -> Import
8.
ให้ไปที่ช่อง Look in : เลือก My Decuments เพื่อคลิกชื่อไฟล์ที่เราทำสำเนาเอาไว้ในขั้นตอนที่ 4. *.reg
9.
จากนั้นคลิกปุ่ม Open เป็นอันเสร็จโปรแกรมที่เราไม่อยากเสียเงินก็ได้คืนชีพอีกครั้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น