ลบ Compressed Old Files

Compress old files คือไฟล์เก่าเก็บ ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์
ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆ แล้วรู้สึกว่า เครื่องทำงานช้าลง ไม่ปุ๊ปปั๊ปเหมือนดั่งแต่ก่อน แสดงว่า มีข้อมูลต่างๆอยู่ในเครื่อง (ฮาร์ดดิสก์) มากเกินไป และอยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบ  กระจัดกระจาย เต็มไปหมด...อย่างนี้ ต้องทำการ ลบขยะในเครื่องออกให้หมด (Disk Cleanup) เพื่อคืนพื้นที่ให้ ฮาร์ดดิสก์ และ ทำการจัดเรียงข้อมูลใหม่ (Defrag)  เพื่อเรียกประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ ให้กลับคืนมาดังเดิม.


วิธีแรก
1. กด Start เลือก Run.
2. พิมพ์ regedit และกด ENTER.
3. กดไปที่อันนี้ครับ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
4. คลิกขวาเลือก Expand เจ้า HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches ครับ
5. ลบเจ้า Compress old files ไปทั้งหมด
6. ออก จาก regedit เสร็จครับ

วิธีที่สอง
Run Tools ที่แนบมาให้DoNotCompressOldFilesForDiskCleanupTool.msi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น