โปรแกรมเคลียซับหมึก Printer Canon

โปรแกรมเคลียซับหมึก Printer Canon

อ้างอิง http://www.itworkshop-ud.com/Default.aspx?pageid=11   Canon I255
     Canon I320
     Canon IP1000
      Canon IP1200

      Canon IP1500

      Canon IP1600

      Canon IP1700

      Canon IP3600 IP4600

      Canon MP190-MP240-MP260

      Canon MP480-MP540-MP620-MP650

      Canon IP1880
      Canon IP1980
      Canon MP258 
      PIXMA MX-328
      Canon IP2770 -IP2772 
       Canon MP-287
       Canon MP-287   (New Version)
       Canon IP-3680
       Canon IP-4760
       Canon IP-4870

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น