โปรแกรม GameBoost ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

PGWARE GameBoost 2.4.29.2013
วิธีใช้งานโปรแกรม GameBoost ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคอมในการเล่นเกมออนไลน์ และ เพิ่มความเร็วการเชื่อมต่อเน็ตเร็วขึ้น Windows 8, 7
 ดาวน์โหลดโปรแกรม

PGWARE GameBoost 2.4.29.2013


อธิบายการใช้งานโปรแกรม
1. Operating System : ส่วนนี้คือ วินโดว์ที่ใช้งานติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์  ของผู้เขียนใช้ OS Windows XP หรือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้อ่านใช้ OS ตัวอื่นๆเลือกอันได้ เช่น Windows 8 ,7 อื่นๆ
2. Processor : ส่วนนี้คือ CPU  หน่วยประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์  มีให้เลือก 3ค่าย Intel , AMD , VIA  ของผู้เขียนใช้ Intel หรือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้อ่าน CPU ค่ายอื่นๆ
3. Internet Type : ส่วนนี้คือ การเชื่อมต่อเน็ต ของผู้เขียนใช้ ADSL หรือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้อ่านเชื่อมต่อเน็ตแบบอื่นๆ เช่น เน็ต 3G ให้เลือกแบบนี้ LTE | 4G | 3G Modem
4. Speed Setting ส่วนนึ้คือค่าปรับแต่งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด (ต้ิองจ่ายตังค์เพิ่มครับถึงจะใช้งานในส่วนนี้ได้ Maximum Boost /ค่าปกติอยู่ Boost )  ตัวอย่างผู้เขียนใช้เวอร์ชั่นเต็ม
5. คลิกปุ่ม Optimize now เริ่มทำงาน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น