Services mode mp287 (new 19-3-56)

ซับหมึก mp 287 Services mode mp287 (new 19-3-56)


เข้า Services mode mp287 โดยการกดปุ่มก่อนครับโดย
1. ปิดเครื่อง รอจนไฟที่ปุ่ม Power ดับ
2. กดปุ่ม Power พร้อมกับปุ่ม Resume
3. ปล่อยปุ่ม Resume และกดไป 6 ครั้ง (ปุ่ม Power ยังไม่ปล่อยนะครับ)

จากนั้นเมื่อปุ่มครั้งที่ 6 กดไปแล้ว ค่อยปล่อยปุ่ม Power จากนั้นรอจนกว่า ไปเขียวจะหยุดครับ
จากนั้น ใส่กระดาษไป 2 แผ่นครับและทำตามภาพเลยครับ

โหลดโปรแกรม http://www.boyr.com/getfile.php?id=1359148&key=514840a53af6c


1 ความคิดเห็น:

 1. ปิดเครื่อง กดปุ่ม stop/reset ค้างไว้
  แล้วกดปุ่ม power (ค้างไว้ทั้ง 2 ปุ่ม)
  ปล่อยปุ่ม Stop/Reset แต่ปุ่ม Power ยังค้างอยู่
  แล้วกดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม power รอจนขึ้นเลข 0
  แล้วกดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง ไม่ต้องกดเร็วนะครับ
  จากนั้นปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ บางทีกดปิด หลายรอบหน่อย

  ตอบลบ