ลบไฟล์ขยะ (Temporary Files) ภายในคอมพิวเตอร์

โปรแกรม(batfile)ไว้ลบ ไฟล์ temp ในคอมเราเปิด notepad  แล้วพิมพ์ข้อความนี้ลงไป
@ echo off
del %temp%\* /s/q
del "%homepath%\Local Settings\Temporary Internet Files" /s/q

เซฟเป็น  deltemp.bat  

1 ความคิดเห็น:

 1. ลบ Temp Files ใน Firefox
  -------------------------------------
  1 เมื่อเปิด Firefox ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่เมนู Tools เลือก Clear Private Data
  2 ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก ที่หน้ารายการที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Clear Private Data Now

  Cache : เก็บ Temporary Files ของเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเยี่ยมชม เช่น หน้าเว็บ, รูปภาพ หรือมีเดียอื่นๆ เป็นต้น


  Browsing History : เก็บประวัติ เก็บ log ของเว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้าไปเยี่ยมชม

  Download History : เก็บลิสต์รายการไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลด

  Save Form and Search History : เก็บข้อมูลต่างๆที่เราคีย์ พิมพ์ลงไปในช่องใส่ข้อความ เช่น ช่องค้นหา, ช่องกรอกช่อ, ช่องกรอกอีเมล์ เป็นต้น

  Cookies : เก็บไฟล์คุ๊กกี้ที่ถูกสร้างขึ้นมา จากการที่เราเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อเอาไว้อ้างถึงหรือเรียกใช้ เมื่อเราเลือกฟังก์ชั่น “remember this”

  Offline Website Data : เก็บข้อมูลเว็บไซต์เอาไว้ แล้วสามารถเข้าไปดูได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

  Saved Passwords : เก็บข้อมูล User Name และ Password ที่เราใช้ Login เข้ายังเว็บไซต์นั้นๆ เมื่อเราเลือกฟังก์ชั่น “remember this”

  Authenticated Sessions : เก็บข้อมูลการ Login ที่เราเข้าไปใช้งาน Secure เว็บไซต์ (https:)

  ตอบลบ