การวัดแสง


การวัดแสง 
 
1.  ในการถ่ายภาพให้ดู ใช้ 2 โหมดคือ 
                   M ที่ 1.5 วิ f/8 เป็นค่าวัดแสง โดยอาศัยเครื่องวัด  
           โหมด A วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพที่ f/8 เท่ากัน ที่เหลือ กล้องจัดการ
2. ถ่ายกระดาษ A4 ให้ออกมาอย่างที่กระดาษ A4ควรจะเป็น นั่นคือขาว
 
จาก histogram จะเห็นว่า pixel กระจุกอยู่ทางขวา ในโซน highlight และก็ไม่หลุดขอบหายออกไป

3.ต่อมา หมุนกล้องมาไว้ที่ A ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด ตามข้อที่ 2 คือ กล้องจะพยายามทำสิ่งที่มันเห็นให้เป็นเทากลาง
แถบ histogram จะกระชากมาอยู่ตรงตำแหน่งที่ควรจะเป็นเทากลาง...

จะเห็นว่า กระดาษสีขาว กลายเป็นกระดาษสีเทาไปแล้ว เพราะกล้องเห็นว่าสีขาว มันสว่างกว่าเทากลาง จึงปรับให้การรับ
แสงน้อยลง  เวลาเราถ่ายวัตถุที่มีสีโทนอ่อน เราจึงต้องชดเชยภาพให้สว่างขึ้นเพราะกล้องจะพยายามทำให้มันมืดลงเอง
ถ้าวัดแสงถูกต้อง สีเทากลาง ย่อมเป็นสีเทากลางในกล้อง สีขาว ก็ต้องเป็นสีขาว สีเทา ก็ต้องเป็นสีเทา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น