การวัดแสง การหาความชัด กล้องฟูจิ sH20

การใช้งานกล้องฟูจิ sH20 การวัดแสง

 ของ Nikon มี 3 แบบคือ
- 3D Matrix Metering แบบเฉลี่ยทั้งภาพ จะวัดความสว่างของสิ่งที่จะถ่ายรวมกัน ซึ่งอาจจะมีบางส่วนมืดบางส่วนสว่าง แล้วนำค่าความสว่างทั้งหมดมาคำนวณรวมกัน
- Center-Weighted Metering แบบเฉลี่ยหนักกลางภาพ เน้นในส่วนกลางภาพประมาณ 75% เฉลี่ยส่วนรอบๆ อีกประมาณ 25%
- Spot Metering แบบเฉพาะจุด จะวัดแสงเฉพาะในกรอบพื้นที่โฟกัสที่เลือกไว้ 100% โดยไม่เฉลี่ยพื้นที่รอบๆ เลย

ส่วนของ Canon นั้น มี 4 แบบคือ
- Evaluative metering แบบเฉลี่ยทั้งภาพ เหมือนระบบ Matrix ของ Nikon
- Partial metering แบบเฉลี่ยเฉพาะส่วน (ประมาณ 9% ของจุดศูนย์กลางช่องมองภาพ)
- Spot metering แบบเฉพาะจุด (ประมาณ 4% ของจุดศูนย์กลางช่องมองภาพ)
- Center-weighted average metering แบบเฉลี่ยน้ำหนักกลางภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น