การเชื่อม (Wireless Networks) สำหรับ Windows Vista1.เปิดเมนู Start และคลิก Control Panel
2.ในหน้าต่าง Control Panel Home คลิกที่ View Network Status And Tasks  
3.ดับเบิลคลิกที่ Network And Sharing Center
4.คลิก Connect to a network 
5.เลือกเครือข่ายของคุณจากรายการที่แสดง และคลิก Connect 
6.หากคุณกำหนดรหัสความปลอดภัย ให้ใส่รหัสดังกล่าวลงในช่อง Security Key Or Passphrase แล้วคลิกที่ Connect  การตั้งค่ารหัสความปลอดภัย

 7.หลังจากที่คลิก Connect แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สาย (Wireless Networks) จะทำการเชื่อมต่อถ้าคุณใส่รหัสค่าความปลอดภัยถูกต้อง จากนั้นคลิกที่ Close
8.คุณสามารถเลือกรูปแบบสถานที่สำหรับเครือข่ายหรือข้ามขั้นตอนนี้ไปโดยคลิกที่ Cancel
9.ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเพลิดเพลินกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น