ทำตัวอักษรยก หรือตัวห้อย

 การทำตัวอักษรยกและตัวห้อยให้กำหนดค่าโดยไปที่คำสั่ง
Format >Character ที่ tab Font position เลือก super script สำหรับตัวอักษรยก

รูปภาพ
รูปภาพ
หากต้องการให้เป็นตัวอักษรห้อยให้เลือก subscript แทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น