เปลี่ยนค่าตัวอักษร default font

Default font จะเป็นค่าปริยายของตัวอักษร ที่ OpenOffice.org จะใช้งานด้วยค่านี้ทันที โดยไม่ต้องปรับค่าใดๆ เพิ่มเติม หากค่าของ Default ไม่ตรงกับความต้องการ เราสามารถแก้ไขได้ ด้วยวิธีการดังนี้
  • เปิดเอกสารขึ้นมา
  • เลือก Tools > Options > Text Document >OpenOffice.org Writer > Basic Fonts(CTL) เลือก font จาก drop down menu แล้วคลิก OK เพื่อยืนยัน
รูปภาพ
  • กด F11 เพื่อเปิดหน้าต่าง "Styles and Formatting" คลิกที่ icon "Paragraph Styles" คลิกขวาที่ default เลือก Modify ที่แท็บ "Font" เลือกรายการแบบอักษรและขนาดที่ต้องการ จากนั้นกด OK เพื่อบันทึก
รูปภาพ
รูปภาพ
  • ในกรณีที่ต้องการ save เอกสารเพื่อเป็น template ให้คลิกเลือก File > Templates > Save ตั้งชื่อ template แล้วบันทึกใน default folder จากนั้นคลิก OK เพื่อยืนยัน
รูปภาพ
  • ในกรณีที่ต้องการใช้ template นี้ ให้เลือก File > Templates > Organize เลือก template ที่เพิ่งสร้างขึ้นนี้ แล้วกดปุ่ม command > Set as default template
  • หลังจากนี้ เมื่อเปิดไฟล์ File >

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น