กำหนดตำแหน่งหมายเลขหน้าในหน้าคู่ หน้าคี่ต่างกัน

ในบางครั้งเราอาจต้องการพิมพ์เอกสารในรูปแบบพิมพ์ทั้งด้านหน้าและ ด้านหลัง เช่นเดียวกับหนังสือ ซึ่งถ้าเราใส่หมายเลขหน้าไว้ด้านเดียวกันหมด จะทำให้มีหน้าที่มองไม่เห็นเลขหน้าอยู่ เพราะถูกส่วนที่เย็บเล่มบังไว้ ซึ่งในกรณีนี้ เราสามารถย้ายตำแหน่งของเลขหน้า ให้หน้าคู่และหน้าคี่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้หลบช่วงของสันที่จะถูกนำไปเย็บเล่ม ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการดังนี้
 • ไปที่เมนู Format > Page
รูปภาพ
 • จะปรากฏหน้าต่าง Page style ให้ไปที่แท็บ "Page"
 • ที่ส่วนของ Layout setting ให้กำหนด Page Layout เป็น Mirrored
รูปภาพ
 • ที่แท็บ "header" ให้คลิกเลือก "Header on" และ "Same content left/right"
รูปภาพ
 • จากนั้นให้ใส่หมายเลขหน้าไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ เช่น หน้าคู่ให้วางหมายเลขหน้าไว้ด้านขวา หน้าคี่วางหมายเลขหน้าไว้ซ้าย หรืออาจสลับกันก็ได้
รูปภาพ

3 ความคิดเห็น:

 1. --------------------------------------------------------
  ต้องการใส่เลขหน้าโดยยกเว้นหน้าแรก
  --------------------------------------------------------
  1. ทำการใส่เลขหน้าตามปกติ

  2. หลังจากใส่ Page Number เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนู Format

  3. เลือกไปที่ Style and Formating จะปรากฏหน้าต่าง Style and Formating ขึ้นมา คลิกให้ Cursor อยู่ที่หน้าแรกของเอกสาร (หน้าที่ไม่ต้องการให้มีเลขหน้า)

  4. ในหน้าต่าง Style and Formating ให้เลือก Icon ที่ชื่อว่า Page Style
  ดับเบิ้ลคลิกที่ First Page ในกล่อง Style and Formating

  5.เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยหน้าแรกของเอกสารจะไม่มีเลขหน้า จะปรากฏเลขหน้าตั้งแต่หน้า 2 เป็นต้นไป

  ตอบลบ
 2. -----------------------------------------------------------------------------
  กำหนดหมายเลขหน้าแบบ "Page 1 of N" หรือ "หน้า 1 จาก N"
  โดย N แทนจำนวนหน้าทั้งหมด สามารถทำได้โดย
  -----------------------------------------------------------------------------

  1.สร้าง Footer ให้กับเอกสาร เพื่อกำหนดว่าจะให้หมายเลขหน้าจะอยู่ส่วนบน (header) หรือส่วนล่าง (footer) ของเอกสาร Insert > Footer > Default

  2.ที่ Footer นั้นพิมพ์คำว่า "Page " (หรือ "หน้า ") จากนั้นให้เลือก Insert > Fields > Page Number

  3.พิมพ์คำว่า "of " (หรือ "จาก ") แล้วเลือก Insert > Fields > Page Count

  ตอบลบ
 3. ----------------------------------------------------------
  การใส่เลขหน้าให้กับเอกสารสามารถทำได้ดังนี้
  ----------------------------------------------------------
  1.แทรกหัวกระดาษโดยไปที่เมนู Insert แล้วเลือก Header และ default
  2.หน้าเอกสารจะมีหัวกระดาษขึ้นมา
  3.คลิก Cursor ไปที่หัวกระดาษที่เพิ่งสร้างขึ้นมา
  4.ไปที่เมนู Insert เลือกไปที่ Field แล้วเลือก Page Number จะปรากฎเลข หน้าขึ้นมาในเอกสาร

  ตอบลบ