เขียนข้อความเพิ่มเติมบนสไลด์

ในการนำเสนอผลงาน หรือบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆด้วยโปรแกรมประเภท presentation นั้น ถ้าสามารถที่จะเขียนอธิบายอะไรเพิ่มเติมลงไปในเอกสาร ระหว่างการนำเสนอได้ก็จะช่วยให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ส่วนเทคนิคในการนำเสนอผลงานดังกล่าวต้องทำการปรับตั้งค่าการทำงานของโปรแกรม โดยตั้งค่าให้ mouse ทำหน้าที่เป็นปากกาได้ ซึ่งขั้นตอนทำได้ดังนี้
  • ไปที่เมนู Slide Show
  • Slide Show Settings...
รูปภาพ
  • ในส่วนของ option ให้เลือกไปที่ Mouse pointer as pen
รูปภาพ
  • กด ok ก็จะสามารถใช้งาน mouse เขียนเอกสารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น