พิมพ์เอกสารให้พอดีกับหน้ากระดาษ

การทำชีทในโปรแกรมตางรางคำนวณ Calc อาจจะเกินหน้ากระดาษเมื่อสั่งพิมพ์ออกมา หากต้องการพิมพ์ให้พอดีกับหน้ากระดาษไปที่เมนู Format >Page
รูปภาพ
ที่ tab sheet ที่ scaling เลือก fit print to width/height
รูปภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น