แก้ปัญหา Canon MP258,MP280,MP287

แก้ปัญหา Canon MP258,MP280,MP287, 

ไฟกระพริบขึ้น Error: E16,E13

Error : E16 แสดงอาการเครื่องพิมพ์ฟ้องว่าหมึกหมด


แก้โดย : กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หรือจนกว่าหน้าจอจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และเครื่องจะรันการทำงานสู่สภาวะปกติ อาการนี้เครื่องสามารถพิมพ์งานได้ แต่ไฟยังคงสถานะการกระพริบอยู่เช่นนั้น


เครื่อง IP2770,IP2772

แก้โดย : กดปุ่ม Resume หรือปุ่ม Load Paper ค้างไว้ประมาณ 10-20 วินาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น