เปิด ปิด คอมเร็วขึ้น

วิธีเปิดคอมเร็วขึ้น
--------------------

Start > Run แล้วพิมพ์ regedit แล้วกด ok
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\
PrefetchParameters ตรงด้านขวามือแก้ไขคีย์ EnablePrefetcher จาก 3 เป็น 5 แล้วกด OK

-------------------- -------------------- -------------------- --------------------
ให้พิมพ์ c:\windows\prefetch ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Enter ตัว Windows Explorer ก็จะเปิดมาที่โฟลเดอร์ Prefetch ให้กดคีย์ Ctrl+A เลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วกด Delete เพื่อลบไฟล์ คุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่อง
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------
 1. ให้พิมพ์ cmd ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Ctrl + Shift + Enter เพื่อเปิดหน้าต่าง Command Line ในสิทธิ Administrator
 2. พิมพ์คำสั่ง defrag -b %SystemDrive% แล้วกดคีย์ Enter… Windows 7 จะทำการ Defragment เมื่อทำเสร็จแล้ว เวลาบูตเครื่องจะช่วยลดระยะเวลาบูตให้น้อยลง เนื่องด้วยไฟล์ระบบได้จัดการเรียงตัวกันอย่างต่อเนื่อง
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------

ลบไฟล์ที่ Temp Directory
 1. พิมพ์ %temp% ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Enter
 2. Windows Explorer จะเปิดขึ้นมาโดยไปที่พาธ Temp Directory ซึ่งเป็นที่เก็บไฟล์ชั่วคราวต่างๆ ให้กดคีย์ Ctrl + A เพื่อทำ Highlight เลือกทุกโฟลเดอร์ทุกไฟล์ที่ช่องด้านขวาของหน้าต่าง แล้วกดคีย์ Shift + Delete เพื่อลบไฟล์ทั้งหมด การลบไฟล์แบบนี้จะเป็นการลบไฟล์แบบที่ไฟล์จะไม่ส่งไปที่ Recycle Bin อีก
 3. -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
แก้ไขไฟล์ system.ini ใน windows folder ซึ่งจะช่วยให้มีหน่วยความจำเพิ่มในโหมด Dos

- คลิก Start --> find พิมพ์ system.ini เมื่อพบแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์
- หาส่วน [386Enh] แล้วเพิ่ม LocalLoadHigh=1
- save แล้วปิด, restart เครื่องใหม่
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------
แก้ไขไฟล์ msdos.sys ให้ boot ได้เร็วขึ้น

- ทำได้โดยเปิด Windows Explorer ไปที่ drive C: แล้วก็หาไฟล์ msdos.sys ( หากหาไม่เจอ ให้ไปคลิกที่ View --> Folder Option แล้วมองหาคำว่า Show all files )
- คลิกขวาที่ msdos.sys เลือก properties ดูที่ส่วน attribute แล้วเอาเครื่องหมายถูกที่ Read-only และ Hidden ออกไป และติ๊กเพิ่มที่ Archive คลิก OK
- เปิดโปรแกรม notepad (คลิก start --> run พิมพ์ notepad)
- คลิก File --> Open เปิดไฟล์ msdos.sys (ที่ส่วน file type ต้องเลือกเป็น *.* All files จึงจะมองเห็น msdos.sys ได้)
- เพิ่มคำสั่ง BootDelay=0 เข้าไปในส่วน Options (ระวังตัวใหญ่ตัวเล็กด้วย)
- Save แล้วปิดโปรแกรม (อย่าลืมแก้ properties --> attribute ให้มีค่า Read-only และ Hidden เหมือนเดิมด้วย)
- restart เครื่อง
--------------------
วิธีปิดคอมเร็วขึ้น
--------------------
 Run > regedit แล้วแก้ registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control ตรงด้านขวามือเลือกที่ WaitToKillServiceTimeout เดิม 20000 แก้เหลือ 1
 

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop ตรงขวามือให้แก้ตามนี้
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="1"
"MenuShowDelay"="100" (เพิ่มความเร็ว Start Menu)
"WaitToKillAppTimeout"="1"
ปิด Regedit จากนั้นรีสตาร์ท

------------------------------------------------------------------------------
start >run พิมพ์ regedit
HKEY_CURRENT_USER\control panel\desktop

ในกรอบด้านขวา HungAppTimeout ว่ามีค่าเท่ากับ 5000 ตามค่า default ให้เปลี่ยนเป็น 2000

จากนั้นดูที่ WaitToKillAppTimeout จะเห็นค่า default เท่ากับ 20000 ให้ดับเบิ้ลคลิก แล้วแก้เป็น 4000

จากนั้นไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

ที่ด้านขวา แก้ไขค่า WaitToKillServiceTimeout จาก 20000 ให้เท่ากับ 4000   ปิดโปรแกรม แล้วลองปิดเครื่อง
-----------------------------------------------------------

8 ความคิดเห็น:

 1. วิธีลบ Shared Documents ออกจาก My Computer
  **********************************
  Start>Run แล้วพิมพ์ regedit
  จากนั้นให้เลือกที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders

  จากนั้นให้มองหาคีย์ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
  ลบคีย์ที่ว่านี้ออกไปซะ Restart เครื่องใหม่ซะ
  Shared Documents ก็จะหายไปจาก My Computer

  ตอบลบ
 2. เข้า winXp ไม่ต้องรอนาน
  ---------------------------------
  ไปที่ start>run พิม cmd
  มันจะขึ้นมาเป็น Dos พร้อม พิมพ์ bootcfg /timeout 5
  แล้วกด enter แล้วลองเข้า winxp ใหม่

  ตอบลบ
 3. ติดจรวจในการเล่น internet
  -----------------------------------------
  ไปที่ start > run พิมพ์ gpedit.msc กด ok
  จะแสดงหน้าต่าง Group Policy
  ที่ computer config.. เลือก Administrative Templates
  หัวข้อ network เลือกที่ QoS Packet Scheduler
  มองหน้าต่างขวามือ ดับเบิ้ลคลิกที่ Limit reservable bandwith
  จะปรากฏหน้าต่างใหม่ Limit reservable bandwith Propoties เลือกแถบ setting คลิกเลือกที่ช่อง Enable
  ในกรอบ Bandwith limit(%) ปรับเป็น 0 แล้วกด ok

  ตอบลบ
 4. ยกเลิกการเก็บ DLL ของ win XP
  ---------------------------------
  regedit
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
  เอาแถบน้ำเงินวางใน Explorer
  จากนั้นเลือกคำสั่ง edit>new>key
  ให้ท่านตั้งชื่อเป็น AlwaysUnloadDLL จากนั้นในกรอบด้านขวา
  ดับเบิ้ลคลิก default แล้วปรับ value data เป็น 1

  ตอบลบ
 5. เพิ่มความเร็วด้วยการจัดคิวให้กับ IRQ
  ----------------------------------------
  เป็นการเร่งความเร็วให้กับเครื่องคอม โดย windows จะทำการจัดคิวให้กับการใช้งาน IRQ ทำให้ windows สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ทำได้ดังนี้
  run > regedit >
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl

  คลิกขวาPriorityControl เลือก new > DWORD Value

  ตั้งชื่อว่า IRQ8Priority แล้วดับเบิ้ลคลิกแก้ค่า value data เป็น 1 แล้วกด ok
  จากนั้น restart

  ตอบลบ
 6. ลบข้อมูลใน page file หลังจากปิดเครื่อง
  ------------------------------------------
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
  ดับเบิ้ลคลิกที่ ClearPageFileAtShutdown พิมพ์ค่าเป็น 1 แล้ว ok

  ตอบลบ
 7. เปิดโปรแกรมที่หน้าเดสทอปให้เร็วขึ้นคือ
  -----------------------------------------
  - คลิกขวาที่ My Com… > Properties >คลิกที่แถบ Advance > ในหมวดของ Performance คลิก Settings> คลิกที่แถม Visual Effects ติ๊กที่ Adjust for best performance เสร็จแล้วๆ ~ ~

  ตอบลบ
 8. -------------------------------------------
  เวลาเปิดเครื่องคอม ตอนเริ่มต้นให้เร็วขึ้น
  -----------------------------------------
  คลิกขวา my com > propoties > แถบ advance ที่กรอบ startup and recovery กด setting ให้เอาเครื่องหมายถูกออกหน้า time to display list of operating systems ออก แล้ว ok

  ตอบลบ