โปรแกรม Remote Shutdown

โปรแกรม Remote Shutdown

ช่วยสั่งปิดเครื่อง (Shutdown) หรือ รีบูทเครื่องใหม่ (Restart) ผ่านอินเตอร์เน็ต จากเว็บเบราเซอร์การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม
1. Copy ไฟล์โหลดมาไปไว้ไดร์ C: เท่านั้น (เพราะโปรแกรมจะเริ่มงานเมื่อเปิดเครื่อง)( ^5 f  q/ m; v( N; v
2. เปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะยุบตัวไปอยู่ที่ System tray ให้ดับเบิ้ลคลิกแล้วเปิดขึ้นมา# X* x9 U6 ^# w" g3 d$ z
3. กดปุ่ม "เพิ่มใน StartUp" ถ้าต้องการให้เปิดเครื่องแล้วโปรแกรมทำงาน8 Y3 }- A8 I$ Z9 G1 y0 p. R
4. ตั้งชื่อ Computer โดยกรอกใส่ในช่อง "Computer name ->" แล้วกด "ตั้งค่า" โปรแกรมจะปิดไป* K# U0 u" L' @! k  H
5. เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ คัดลอก URL สำหรับควบคุมได้จากช่อง "URL"9 O; d9 e( l- t8 H5 ~

หรือสามารถเข้าได้ทางนี้ http://goo.gl/MJj4b โดยกรอกชื่อคอมที่เราตั้งในโปรแกรมไว้ * z; l7 i* b( \7 }
เป็นอันเสร็จ
Download: http://www.mediafire.com/?o9bkp5yb2h90x09

1 ความคิดเห็น:

 1. วิธีการ Shutdown หรือ Restart เครื่องคอมผ่าน Remote Desktop Connection
  ------------------------------------------------------------------------
  ให้กดปุ่ม Alt+Ctrl+End หรือ Alt+F4 พร้อมกัน จากเครื่องที่ทำการ Remote แล้วก็เลือกว่าจะ Shutdown หรือ Restart

  หรือจะเขียนคำสั่ง

  “shutdown -f” to shutdown
  “shutdown -r -f” to reboot
  “shutdown -i -f” to get a GUI
  “shutdown -l -f” to logoff

  แล้วสร้างเป็นปุ่ม Shortcut ที่เครื่องคอมที่ Remote ไปก็ได้เช่นกัน

  ตอบลบ