การสั่งปิดเครื่องระยะไกล (Remote shutdown)

ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีความต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)ระยะไกลหรือเรียกว่าการทำ Remote shutdown สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านทางคอมมานไลน์ของระบบวินโดวส์
ด้วยคำสั่ง shutdown.exe โดยมีออปชั่นให้เลือกใช้งานมากมายสามารถตรวจสอบออปชั่นคำสั่ง shutdown /?


รูปแบบ
shutdown \\Computer_Name /l /a /r /t:xx "msg" /y /c [enter]


คำอธิบาย
/? หรือ -? ขอดูรายละเอียดคำสั่งทั้งหมด
/i หรือ -i แสดงหน้าต่างกราฟิกโหมดในการปิด
/l หรือ -l ล็อกอ็อฟคอมพิวเตอร์
/s หรือ -s ปิดระบบ
/r หรือ -r ทำการรีสต๊าทเครื่องใหม่
/f หรือ -f ปิดโปรแกรมที่รันอยู่ทั้งหมด
/a หรือ -a ยกเลิกการปิดระบบ
/m \\Computer_Name หรือ -m \\Computer_Name ระบุชื่อเครื่องเป้าหมายที่ต้องการปิด
/t xx หรือ -t xx ตั้งเวลาในการปิดระบบเช่น /t 30
/c "comment" หรือ -c "comment" ระบุเมสเซสที่ต้องการแจ้ง

ตัวอย่าง
1. ปิดระบบเครื่องปัจจุบันที่เปิดอยู่
shutdown /l /s [enter]

2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ pc02
shutdown -m \\pc02 -r -f [enter]

4. อีก 5 นาที(60x5=300)จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ pc02
shutdown -m \\pc02 -l /t:300 "The pc02 is shutting down" -y -c [enter]

4. ตั้งเวลารีสต๊าทระบบเวลา 23.30 น.
at 23:30 shutdown -l -r -y -c [enter]

5. ตั้งเวลาปิดระบบเวลา 23.30 น.
at 23:30 shutdown -l -y -c [enter]

ทดลองเรียกหน้าต่างสำหรับปิดระบบ
shutdown -i [enter]


note.
ในการสั่งปิดระบบผู้ดูแลระบบสามารถเขียนเป็นแบตท์ไฟล์ (Batch File) ปิดเครื่องทีเดียวหลายเครื่องได้เช่นกัน ตัวอย่าง
shutdown -m \\pc01 -r
shutdown -m \\pc02 -r
shutdown -m \\pc03 -r

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น