ปรับตั้งจอคอมให้ได้มาตรฐาน

ปรับตั้งจอคอมให้ได้มาตรฐาน 

ก่อนการปรับตั้งหน้าจอ เราต้อง
1>ปรับสภาพแวดล้อมรอบจอภาพให้ดีเสียก่อนเพราะสภาพแวดล้อมมีผลต่อภาพที่ จะมองเห็นบนหน้าจอ 
2>แสงที่ใช้ต้องมีสีขาว มีความสว่างสม่ำเสมอ และมีความสว่างสูงมากเพียงพอไม่ควรใช้แสงทังสเตนหรือหลอดไฟที่มีเฉดสีเหลือง น้ำเงิน ฯลฯ 
3>แสงต้องคงที่ ไม่ควรอยู่ใกล้หน้าต่างที่เปิดให้แสงเข้า มิเช่นนั้นจะเห็นภาพเปลี่ยนไปมาตามสภาพแสงภายนอกเพื่อให้การแสดงผลที่ดีที่ สุด 
4>จำเป็นต้องติดตั้ง Color Profile ของจอมอนิเตอร์โดยการลง Driver ของจอ (หากจอภาพมีแผ่สำหรับติดตั้ง) หรือเข้าอินเตอร์เนทไปโหลด Color Profile ของมอนิเตอร์รุ่นนั้นๆ มาใช้งาน จากนั้นทำการติดตั้งโดยการไปที่Profile ที่โหลดมา แล้วคลิ๊กขวา สั่ง Install
5>หากไม่มีColor Profile ของจอภาพ เป็นไปได้ยากที่จอภาพจะแสดงเฉดสีได้ตรง ทำได้เพียงให้แสดงความสว่างและความเปทั้งสีเทามิผิดเพี้ยนมากเท่านั้น แต่เรื่องเฉดสีพวก ม่วงน้ำเงิน เขียวเหลือง ฟ้าน้ำเงิน แดง ฯลฯ จะคุมไม่ได้100%

6>ไปที่ Menu ของจอภาพ ปรับตั้งสีที่ Color เลือก Color แล้วไปที่ Custom จากนั้นปรับค่าสีR/G/B ทีละค่าให้พื้นจอภาพเป็นสีขาวมากที่สุด ไม่เพี้ยนไปทางสีใดสีหนึ่ง หากไม่สามารถปรับตั้งได้ให้เลือกค่าอุณหภูมิ
 image
 image

image
image image

image
 ได้สีจอเป็นเทากลาง

7>เข้าไปที่ Start >> Control Panel >> Adobe Gamma >>เลือก Step by Step >> Next
Attached Images


8>ทำการโหลด Color Profile ของจอ กด Load แล้วเลือก Color Profile ของจอภาพ ถ้าไม่มีให้ข้ามขั้นนี้ไป 
 image
image
image image 


9>ทำการปรับจอภาพ ให้ตั้ง Contrast สูงสุด และปรับ Brightness จอสี่เหลี่ยมตรงกลางเกือบดำกลืนกับสี่เหลี่ยมสีดำรอบนอก แต่ยังเห็นแยกออกจากกันได้>> Next
image 
10> ตั้งต่า Phosphor หากมีการLoad Color Profile มาใช้งาน ค่า Phosphor จะอยู่ที่ Custom แต่ถ้าไม่ให้ตั้งที่ Trinitron ก็ได้>> Next 
 image
11ทำการปรับตั้งค่า Gamma โดยการเลือกค่า Gamma เป็น Window หรือ PC ก่อน (ถ้าโหลด ColorProfile มาจะตั้งไว้ให้แล้ว) จากนั้นปรับค่า Gamma โดยการเลื่อนเสกลตรงกลางไปมา ให้สี่เหลี่ยมตรงกลางกับเส้นด้านข้างดูกลืนกันมาที่สุด
image


12จากนั้น ดูว่าพื้นสีเทาที่จอมอนิเตอร์เป็นเทาจริงๆ หรือไม่ถ้าเป็นเทากด >> Next ถ้ายังไม่เทาให้กดที่ View Single Gammaจากนั้นให้ปรับ Gamma ของแต่ละสีให้พื้นเป็นเทามากที่สุด >> Next
image image
image

13
ต่อมาปรับค่า Hardware White Point ให้ทำการปรับอุณหภูมิสีจอภาพ โดยการกดที่ >> Measure จะปรากฏสี่เหลี่ยมสามภาพ
image
image

14 เลือกสี่เหลี่ยมที่ดูเป็นเทามากที่สุดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งกดเลือกที่เหลี่ยมตรงกลาง จะกลับมาที่หน้าจอ White Point อีกที>> Next โปรแกรมจะแจ้งค่าอุณหภูสีที่ตั้งอยู่กด >> Next
imageimage image

15 ปรียบเทียบภาพก่อนปรับตั้งและหลังปรับตั้งโดยเลือก Before / After กด >> Finish image

16 ทำการเก็บค่าปรับตั้งสีจอโดยตั้งชื่อที่ต้องการ แล้วเกด > Save
image

17 จากนั้นไปที่หน้าจอ Desktop สร้างภาพขาวดำขึ้นมา 1 ภาพ (แบบ RGB) แล้วใช้ภาพนั้นเป็นภาพหน้าจอ ไม่ควรใช้ภาพสีเพราะจะทำให้ดูสีไม่ออกเวลาจอเพี้ยน รวมทั้งตามองเห็นสีผิดเพี้ยนได้
image

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น